Verandering telmethode bemoeilijkt vergelijken met vroeger; Meer doden in het verkeer

ROTTERDAM, 4 APRIL. In 1994 zijn 1.298 mensen omgekomen in het verkeer. Dat is 46 meer dan het jaar daarvoor. Dit blijkt uit vandaag gepubliceerde CBS-cijfers. Het is echter onduidelijk of het aantal verkeersdoden werkelijk zo veel is toegenomen; de manier van tellen is veranderd.

De afgelopen jaren is het aantal verkeersdoden tamelijk stabiel: 1281 in 1991, 1285 in 1992 en 1252 in 1993. De plotselinge stijging van het aantal doden in 1994 wekte dan ook onmiddellijk verontrusting, onder meer bij Veilig Verkeer Nederland. Het ziet er steeds meer naar uit dat de doelstelling van het kabinet - om het aantal verkeersdoden terug te brengen tot circa duizend in het jaar 2000 - niet wordt gehaald.

De verontrusting is voorbarig, vindt M. Habets, die zich bij het CBS bezighoudt met verkeersongevalsstatistieken. Het probleem bij de interpretatie van de cijfers is namelijk dat de wijze van tellen is veranderd. Tot nog toe vond telling plaats door de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) van Rijkswaterstaat op basis van meldingsformulieren die die dienst had ontvangen van de politiekorpsen. De politie moet elk ongeval dat ze registreert met een formulier melden bij de AVV. Het vermoeden bestond dat dit niet altijd gebeurde.

De AVV heeft daarom dit jaar een andere manier van tellen toegpast. Men heeft de computerbestanden opgevraagd waarin de politiekorpsen zelf hun meldingen vastleggen. Uit een vergelijking tussen deze bestanden en de meldingen die de korpsen bij de AVV hadden gedaan, bleek dat een behoorlijk aantal dodelijke ongevallen niet was gemeld. De AVV besloot daarop de tellingen te baseren op de bestanden van de korpsen.

Hoe groot het verschil tussen de politieregistratie en de meldingen bij de AVV is, valt op basis van de gegevens van 1994 niet vast te stellen, omdat de AVV al in de loop van het jaar met tellingen op basis van de politiebestanden is begonnen. Gevolg is dat het niet goed mogelijk is de tellingen van 1994 te vergelijken met die van eerdere jaren.

Om een indruk te krijgen van de omvang van de onderrapportage van dodelijke slachtoffers wordt nu een vergelijking gemaakt tussen de politieregistratie van 1993 en de meldingen bij de AVV over 1993. De uitkomst wordt volgende week verwacht.

Het aantal mensen dat in 1994 bij een verkeersongeval gewond raakte en in het ziekenhuis terechtwam bedraagt 11.735. Dit iets hoger dan de 11.562 van 1993. “Je zou dus datzelfde beeld verwachten bij het aantal doden”, aldus Habets. De gewonden zijn net als vorige jaren geteld op basis van ziekenhuisgegevens.

Dat er een aanzienlijke onderraportage van dodelijke ongevallen zou zijn had Habets niet verwacht. Uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) bleek in 1989 dat bij dodelijke ongevallen nauwelijks onderrapportage plaatsvond.