Shell

De directie van Shell heeft in de onderhandelingen voor een nieuwe CAO voor de werknemers in Moerdijk en Pernis een eindbod aan de vakbonden voorgelegd. De bonden zullen zich over dit eindbod gaan beraden. Shell legde zijn standpunt vannacht op tafel, nadat het bedrijf met de Industriebonden van FNV en CNV niet tot overeenstemming over een nieuwe CAO had kunnen komen.

Het eindbod van Shell behelst een loonstijging van tweemaal 1 procent en tweemaal een eenmalige loonsverhoging van 1,5 procent in een tweejarige CAO. Shell wilde niet ingaan op verlangens van vakbondszijde om te komen tot structurele arbeidstijdverkorting. De Shell-directie vindt dat arbeidstijdverkorting slechts tot kostenverhoging leidt, wat de internationale concurrentiepositie van de vestigingen in Moerdijk en Pernis niet ten goede komt.

De vakbonden zullen het eindbod van Shell met hun achterban gaan bespreken.