Schoonmaak nucleaire terreinen VS kost 230 mld

WASHINGTON, 4 APRIL. Het opruimen van Amerikaanse installaties voor de produktie en opslag van kernwapens zal ten minste 230 miljard dollar kosten en tot ver in de volgende eeuw duren. Dat is de uitkomst van een studie van het Amerikaanse ministerie voor energie. Het rapport, dat maandag is gepubliceerd, noemt tachtig produktie- en onderzoeksinstallaties die voor opruiming in aanmerking komen, verspreid over dertig Amerikaanse deelstaten. De produktie van kernwapens in de Verenigde Staten is door het einde van de Koude Oorlog sterk verminderd.

Het bedrag van 230 miljard dollar is volgens het rapport een “conservatieve schatting”. Als de opruimingsmethoden niet sterk verbeteren zal het bedrag oplopen tot zeker 350 miljard. Ook gaat het rapport niet uit van een volledige schoonmaak: veel gebieden zullen voor lange tijd voor het publiek worden afgesloten. “De werkelijke kosten zullen worden bepaald door de vraag hoe we dergelijke terreinen in de toekomst willen gebruiken”, aldus onderminister Grumbly.

De schoonmaak zal zeker tot het jaar 2070 duren. Sinds 1989 heeft de Amerikaanse regering 23 miljard dollar aan het opruimen van nucleair afval uitgegeven. Het jaarlijkse budget van het ministerie van energie voor milieuprogramma's is op het ogenblik zes milard. Volgens het rapport is er daardoor tot het jaar 2000 al een tekort van zeven miljard, terwijl de bestaande reservering onder druk staat van het door de Republikeinen gedomineerde Congres, dat de post in aanmerking vindt komen voor bezuinigingen.

Het meest schrikbarend is de situatie bij een installatie voor de opwerking van plutonium in Hanford (in de staat Washington). Op het terrein liggen tientallen tanks met een onbekend mengsel van radioactieve en giftige afvalstoffen. (AFP, AP, Reuter)