Scheuring in vakbondsfront bij CAO Akzo

ARNHEM, 4 APRIL. Het CAO-beraad over de financiering van de 36-urige werkweek bij Akzo Nobel Nederland heeft geleid tot een scheuring in het vakbondsfront.

De bonden VHP en Unie BLHP hebben gisteren met Akzo Nobel zelfstandig een akkoord bereikt over een nieuwe CAO. De Industriebonden FNV en CNV beraden zich nog.

Akzo Nobel (19.000 werknemers in Nederland) heeft tijdens de CAO-onderhandelingen ingestemd met een verkorting van de werkweek in 1997 van 38 naar 36 uur in ruil voor flexibilisering. Personeel dat langer moet blijven werken, krijgt ter compensatie een loonsverhoging van 3,5 procent en vijf extra vrije dagen. VHP en Unie BLHP zijn tevreden over de compensatie voor personeel met langere werkweken. De Industriebonden FNV en CNV zijn boos dat de werknemers in de ploegendiensten geen recht krijgen op extra vrije dagen.

PAG.21ANALYSE

Zij leggen het eindbod van Akzo Nobel “neutraal voor aan de leden”.

De verdeeldheid onder de bonden was afgelopen vrijdag al zichtbaar. Akzo Nobel stelde toen voor om werknemers die 36 uur gaan werken voor 38 uur te blijven betalen. Uitgedrukt per uur komt dat neer op een loonsverhoging van 5,5 procent. Werknemers die geen gebruik kunnen maken van de arbeidsduurverkorting (omdat ze in ploegendienst werken of omdat hun functie een langere werkweek vereist) zouden deze loonsverhoging in geld uitgekeerd krijgen. De vakbonden VHP en Unie BLHP waren hierover zeer tevreden, maar de Industriebonden FNV en CNV wezen het voorstel af. Zij wilden dat alle werknemers zouden meebetalen aan de arbeidsduurverkorting.

In het eindbod dat Akzo Nobel gisteren op tafel legde, is aan de eis van de Industriebonden deels tegemoet gekomen. Werknemers die geen gebruik kunnen maken van de 36-urige werkweek krijgen nu ter compensatie 3,5 procent loonsverhoging per 1 juli 1997. Personeel dat langer moet blijven werken, krijgt daarnaast vijf extra vrije dagen. Deze dagen kunnen ze vervolgens verkopen aan Akzo Nobel. Werknemers in ploegendiensten en deeltijdwerkers krijgen de extra dagen niet.

Het voorstel van de Industriebonden om ook de ploegendienst te laten meebetalen aan de arbeidsduurverkorting is door Akzo Nobel met beide handen aangegrepen. “De verlaging van 5,5 naar 3,5 procent was niet ons voorstel. Het is ons aangereikt als een solidariteitsbijdrage”, zei directeur P. Baart van Akzo Nobel Nederland gistermiddag. Volgens de Industriebonden heeft de onderneming het aanbod echter niet juist geïnterpreteerd. “Dit bod is een lelijk solidariteitsmonster”, zei onderhandelaar B. Roodhuizen van de Industriebond FNV gisteren.

Op basis van de nieuwe CAO (van 1 april 1995 tot 31 december 1997) krijgen alle werknemers 1 procent loonsverhoging per 1 juli 1995 en 1,5 procent het jaar daarop. Daarnaast krijgt het personeel twee keer een eenmalige uitkering van 1 procent (per 1 april 1995 en per 1 april 1996). Als bijdrage voor een nieuwe spaarregeling krijgen alle werknemers jaarlijks 1,5 procent. Werknemers die geen gebruik maken van de 36-urige werkweek krijgen per 1 juli 1997 een loonsverhoging van 3,5 procent. Personeel dat wel gebruik maakt van de arbeidsduurverkorting krijgt op die datum nog een eenmalige uitkering van 1 procent.