Ritzen: geen gesprek met studenten over beurzen

DEN HAAG, 4 APRIL. Minister Ritzen van onderwijs weigert formeel overleg met de studentenvakbonden LSVb en ISO over het wetsvoorstel voor de prestatiebeurs. De vakbonden hadden gevraagd om de Studentenkamer bijeen te roepen, het officiële podium voor overleg tussen de minister en de studentenbonden. Ritzen gaat op staatsrechtelijke gronden niet in op dat verzoek. Hij wijst daarbij op het feit dat de Tweede Kamer zich inmiddels buigt over het wetsvoorstel.

Het op de agenda plaatsen van de prestatiebeurs op de agenda van de Studentenkamer “acht ik, gelet op de fase waarin de parlementaire behandeling ter zake thans verkeert, staatsrechtelijk onjuis”. “De Tweede Kamer behandelt dit onderwerp namelijk”, schrijft Ritzen in een brief aan de bonden. Die beraden zich op nadere stappen.

Het voorstel bepaalt dat studenten binnen zes jaar hun diploma moeten halen om aanspraak te kunnen maken op een beurs. De bonden wilden tot nu toe niet met Ritzen praten over de vormgeving van de prestatiebeurs omdat ze de daaraan verbonden bezuinigingen van 1,6 miljard gulden op de studiefinanciering afwijzen. Maar nu het wetsvoorstel er is, vinden ze dat er overleg moet komen over de “grote” gevolgen van de prestatiebeurs voor studenten. Ze wijzen er onder andere op dat de studieschuld van een student kan oplopen tot tienduizenden guldens. (ANP)