Record-export Nederland; Wereldhandel groeit sneller dan verwacht

ROTTERDAM, 4 APRIL. Het volume van de wereldhandel in goederen is afgelopen jaar met 9 procent gegroeid. Dat is de grootste stijging sind 1976 en twee keer zo veel als in het jaar ervoor. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde rapport van de Wereldhandelsorganisatie WTO.

Voor dit jaar rekent de handelsorganisatie op een voortzetting van de groei, die echter wat minder robuust zal zijn dan in 1994.

Ook de buitenlandse handel van Nederland floreert. De Nederlandse export binnen de Europese Unie was vorig jaar veel hoger dan tot dusver werd aangenomen.

Staatssecretaris Van Dok van economische zaken maakte vandaag in Groningen de cijfers bekend over de eerste elf maanden van vorig jaar. De export naar landen die toen deel uitmaakten van de Europese Unie, dus zonder de nieuwkomers Zweden, Finland en Oostenrijk, steeg met 12 procent tot 195 miljard gulden. In dit cijfer, dat geen volume- maar waardecijfer is, is de inflatie wel meegerekend.

Directeur-generaal Peter Sutherland van de WTO meent dat de gunstige groeicijfers voor de wereldhandel een weerspiegeling zijn van hernieuwd vertrouwen in het wereldhandelssysteem. Dat vertrouwen spruit volgens Sutherland voort uit de oprichting van de nieuwe wereldhandelsorganisatie en de garanties die dit biedt voor een voortgaande vrijmaking van de handel.

Op een bijeenkomst in Ottawa zei Sutherland dat de handelsgroei van 9 procent een bewijs vormt van het succes van de Uruguay-ronde, de onderhandelingen over vrijere wereldhandel die ruim zeven jaar hebben geduurd.

De waarde van de goederenhandel groeide met 12 procent en kwam daarmee voor het eerst uit boven de grens van 4.000 miljard dollar.

De volumegroei was duidelijk groter dan de GATT, de voorloper van de WTO, vorig jaar in april verwachtte. Toen ging de in Genève gevestigde organisatie uit van een groei van ruim 5 procent.

De WTO schrijft de fikse groei in het afgelopen jaar toe aan de opleving van de economie in West-Europa, en aan de aanhoudende groei in Azië, Noord-Amerika en Latijns Amerika.

Het economisch herstel in West-Europa zorgde voor een belangrijke omslag in de handelsprestaties: na een daling van de waarde van de import van 9,9 procent en van de waarde van de export van 7,5 procent over 1993 was vorig jaar zowel voor in- als uitvoer sprake van een waardestijging van 11 procent.

Het Westeuropese herstel straalde ook af op de economieën van de voormalige communistische landen in Midden- en Oost-Europa: de exporten van die landen stegen met bijna 20 procent in waarde.

Voor het lopende jaar rekent de WTO op een verdere groei van de economieën in West-Europa en op een vervolg van de snelle groei in nieuwe markten.

In de Verenigde Staten en Japan wordt evenwel een lichte terugval verwacht. Als gevolg hiervan zal de groei van de wereldhandel dit jaar zakken van 9 naar 8 procent in volume, zo heeft de WTO berekend. Daarbij is echter nog geen rekening gehouden met de gevolgen van de financiële crisis in Mexico.

De handelsorganisatie waarschuwt dat de onrust op de valutamarkten een ongunstig effect kan hebben op de groei van de handel.