Parlement Krim ziet nog af van referendum

SIMFEROPOL, 4 APRIL. Het parlement van de Krim heeft gisteren, in een oproep die door waarnemers verzoeningsgezind en gematigd wordt genoemd, het Oekraïense parlement gevraagd om een veto tegen het decreet van president Koetsjma, waarin deze de facto een eind heeft gemaakt aan de grondwettelijk gegarandeerde autonomie van de Krim.

Met zijn decreet plaatste Koetsjma eind vorige week de regering van de Krim onder curatele van Kiev: de ministers in Simferopol werd opgedragen, verantwoording af te leggen aan de ministers in Kiev en de regering van de Krim mag niet meer worden gewijzigd zolang de Krim geen nieuwe grondwet heeft. De vorige grondwet werd vorige maand door het Oekraïense parlement buiten werking gezet.

Het parlement van de Krim kwam gisteren in spoedzitting bijeen om zich over Koetsjma's maatregelen te beraden. De voorzitter van het parlement, Tsekov, zei dit weekeinde dat het mogelijk zou besluiten een referendum over de toekomst van de Krim uit te schrijven. Een voorstel over zo'n referendum te praten werd afgewezen door het parlement, dat het conflict met Kiev duidelijk niet op de spits wil drijven. Algemeen werd verwacht dat als Simferopol tot een referendum zou besluiten, Koetsjma het parlement van de Krim naar huis zou sturen.

In plaats daarvan formuleerden de parlementariërs een oproep aan de collega's in Kiev om Koetsjma's decreet te torpederen, met het argument dat het de grondwet van de Oekraïne schendt. De oproep werd door 55 van de 73 aanwezige parlementariërs gesteund.

Inmiddels heeft Rusland zich bezorgd geuit over de ontwikkelingen rond de Krim. Moskou heeft tot dusverre geen gevolg gegeven aan oproepen om de Krim steun te verlenen in het conflict met Kiev. Het heeft de ruzie bestempeld als een binnenlandse aangelegenheid van de Oekraïne. In een verklaring van het Russische ministerie van buitenlandse zaken werd dat gisteren nog eens herhaald. Maar in de verklaring werd ook gewezen op een eerdere Russische oproep om de kwestie door middel van een dialoog te regelen. In plaats daarvan, aldus de verklaring, heeft Kiev “een tegenovergestelde richting ingeslagen”. “In plaats van terughoudendheid zien we stappen die leiden tot een toename van de spanning.” (Reuter, AP)