Organisatie minderheden verliest Van Kemenade als bestuurslid

UTRECHT, 4 APRIL. De voorzitter van het Nederlands Centrum Buitenlanders, prof. dr. J. van Kemenade, is opgestapt als bestuurslid van de nieuwe landelijke minderhedenorganisatie.

Deze organisatie moet per 1 juli aanstaande de acht bestaande instellingen op het gebied van minderheden in zich opnemen. Over de opzet van de nieuwe organisatie, het Landelijke Expertisecentrum Multiculturele Samenleving, heerst al maanden onenigheid.

In een verklaring schrijft Van Kemenade dat tijdens de eerste vergadering van het bestuur zijn twijfels zijn gerezen over de levensvatbaarheid van de organisatie. “Ik constateerde zodanige tegenstellingen over de doelstelling en de aard van zo'n organisatie, dat ik het niet geloofwaardig acht voor de organisatie daarvan verder mede verantwoordelijk te zijn.”

In zijn schriftelijke verklaring raadt Van Kemenade het NCB aan een andere afgevaardigde in zijn plaats te sturen om zo de belangen van het personeel van het NCB veilig te kunnen stellen. Het NCB heeft vanochtend gezegd nog geen beslissing te hebben genomen over een ander bestuurslid.

Wel zegt het in Utrecht gevestigde NCB dat het aanstaande donderdag, in overleg met staatssecretaris Terpstra (welzijn) en de vaste Kamercommissie, vragen zal stellen over doel en aard van de nieuwe organisatie. Overigens blijft Van Kemenade wel aan als voorzitter van het Nederlands Centrum Buitenlanders.

Tegen de acht landelijke minderhedenorganisaties die per 1 juli moeten opgaan in het Landelijke Expertisecentrum Multiculturele Samenleving heeft Terpstra steeds verklaard de individuele subsidies vanaf die dag te stoppen. De subsidies worden dan overgeheveld naar het nieuwe expertisecentrum, dat volgens de staatssecretaris alle belangen van minderheden in Nederland moet behartigen.

Eerder al liet het het Inspraakorgaan Welzijn Molukkers (IWM) weten niet aan de nieuwe organisatie te zullen deelnemen.