Nieuwe Cao voor automatiseerders

DE MEERN, 4 APRIL. Vakbonden en de werkgeversvereniging Vifka hebben overeenstemming bereikt over een CAO voor de kantoormachinebranche. Bovendien is afgesproken dat deze CAO per 1 april volgend jaar plaatsmaakt voor een bedrijfstak-CAO voor de informatie-, communicatie- en kantoortechnologiebranche. De sector krijgt daarnaast een geheel nieuwe (flexibele) VUT-regeling, waarbij werknemers voor een deel sparen voor hun eigen uitkering.

Van de ongeveer 80.000 werknemers in de 'ICK-branche' vallen tot 1 april volgend jaar alleen de werknemers met een inkomen tot de ziekenfondsgrens van vorig jaar, 58.100 gulden. Onder de nieuwe CAO vallen werknemers met een jaarinkomen tot 94.000 gulden.

De vorige CAO liep al op 1 april vorig jaar af. Wegens veranderingen in de branche - voorheen waren bijvoorbeeld veel servicemonteurs in dienst terwijl het vandaag de dag ook gaat over software-specialisten - is gewerkt aan een geheel vernieuwde CAO. De overeenkomst die geldt tot 1 april volgend jaar voorziet in een loonsverhoging van 2,25 procent per 1 oktober voor het salaris tot 58.100 gulden.

De bestaande vrijwillige VUT-regeling stelt werknemers in staat op de leeftijd van 60 jaar uit te treden met een uitkering van 80 procent van het bruto salaris tot aan de premiegrens voor Ziektewet, WAO en WW. Werkgever en werknemers betalen tot nu toe elk de helft van de premie.

Een nieuwe flexibele VUT-regeling zal worden vastgelegd in een aparte CAO, die per 1 april volgend jaar wordt afgesloten. Die regeling gaat al per 1 januari volgend jaar in. De VUT-leeftijd gaat omhoog naar 61 jaar. Uitkering op 60-jarige leeftijd en deeltijd-VUT worden ook mogelijk, maar de uitkering wordt dan lager.