Nederlander bij VN op schopstoel

ROME, 4 APRIL. Nederland dreigt een internationale topfunctie kwijt te raken nu een van de twee hoogste Nederlanders binnen het VN-apparaat wordt weggewerkt.

Daan Everts, assistent directeur-generaal bij het Wereldvoedselprogramma (WFP), de organisatie van de Verenigde Naties voor voedselhulp, heeft te horen gekregen dat zijn contract niet wordt verlengd.

Als reden werd bij de bekendmaking vrijdag aangevoerd dat hij geen teamgeest zou hebben, maar medewerkers van het WFP constateren dat hij zijn baas, de Amerikaanse Catherine Bertini, in de schaduw stelt. Het feitelijke ontslag van Everts, die zelf geen commentaar wilde geven, heeft tot grote onrust binnen de organisatie geleid.

De Europese Unie heeft een kritische brief opgesteld aan Bertini, de directeur van het in Rome gevestigde WFP, waarin om opheldering wordt verzocht.

De Unie is na de Verenigde Staten de tweede contribuant van het noodhulpprogramma. In de brief wordt erop gewezen dat onder Everts, die de operationele kant van het WFP onder zich heeft, de relaties tussen Brussel en de VN-organisatie duidelijk zijn verbeterd. De Europese Unie zinspeelt op een mogelijke herziening van de multilaterale hulp via het WFP.

Nederland heeft vorige week in een officiële demarche om opheldering verzocht, maar verder nog geen actie ondernomen. Nederlanders die bij VN-organisaties in Rome werken, constateren dat ons land behoort tot de belangrijkste donoren van het WFP en de grotere FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van de VN, maar dit niet wil vertalen in politieke invloed.

Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken is volgens diplomatieke bronnen in Rome ook niet gelukkig met het optreden van Bertini, die geen geheim maakt van haar politieke ambities binnen de Republikeinse partij.

De Amerikaanse ambassadeur bij de VN-organisaties in Rome, Thom Forbord, gaf vanmorgen toe dat hij vorige week met Bertini over personeelszaken heeft gesproken, maar zei dat dit geen officiële demarche was.

Hij omschreef Everts als “zeer competent, zeer professioneel”, zei dat de betrekkingen met zowel Everts als Bertini uitstekend waren en voegde daaraan toe dat het personeelsbeleid een zaak van de directeur is.

Pag.3: Kritiek op 'schrikbewind' van Bertini

In haar bekendmaking vrijdag heeft Bertini zich op de vlakte gehouden over de redenen van het ontslag van Everts. Ze zei dat de chemistry tussen hen niet goed was en dat Everts geen team-player was. Een aantal medewerkers van het WFP vindt dit gelegenheidsargumenten. Everts wordt omschreven als bijzonder competent, open en loyaal. Hij heeft veel aandacht getrokken met de coördinatie van de noodhulp aan vluchtelingen uit Ruanda, die ook heeft geleid tot tv-interviews. Daarmee zou Everts de zeer ambitieuze Bertini hebben overschaduwd.

Medewerkers van Bertini hebben gezegd dat zij absolute loyaliteit aan haar persoonlijk eist. Everts zou daar de loyaliteit aan de organisatie, aan het programma tegenover hebben gesteld.

Alle ondervraagde WFP-medewerkers staan op anonimiteit, uit angst hun baan kwijt te raken. Zij praten over “een schrikbewind” van Bertini, die bij herhaling lastige mensen heeft weggewerkt. Haar wordt management by fear verweten. Wie Bertini kritiseert, kan van de chef personeelszaken te horen krijgen dat zoiets “slecht voor de professionele gezondheid” is.

Sommige WFP-medewerkers zeggen te vrezen dat het optreden van Bertini kan leiden tot een andere opstelling van donorlanden. Ook in de Scandinavische landen groeit de kritiek op Bertini na een omstreden personeelsbeslissing.

Het contract van Evers, die eind vorig jaar is gevraagd directeur-generaal op het ministerie van buitenlandse zaken in Den Haag te worden maar liever zijn werk bij het WFP wilde afmaken, loopt in augustus af.

    • Marc Leijendekker