Kabinet geeft OR ruimere bevoegdheden

DEN HAAG, 4 APRIL. Het kabinet gaat de bevoegdheden van ondernemingsraden uitbreiden. De belangrijkste reden daarvoor is dat steeds meer beslissingen over werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden verschuiven van bedrijfstakken naar de bedrijven zelf.

Minister Melkert (sociale zaken en werkgelegenheid) heeft dit gisteren aan de Tweede Kamer laten weten. De minister kondigt aan dat hij de Wet op de Ondernemingsraden zal moderniseren.

Het kabinet wil dat werkgevers niet langer eenzijdig bepaalde arbeidsvoorwaarden van een werknemer, zoals de hoogte van gratificaties, kunnen veranderen. Nu kan dat zonder overleg met een vakbond, de ondernemingsraad of de individuele werknemer zelf. Via het Burgerlijk Wetboek wil het kabinet collectief overleg daarover verplicht stellen. Dewerkgever moet aantonen dat de wijziging van de arbeidsvoorwaarden “een zwaarwichtig belang” dient. Daarvan is sprake als hij overeenstemming met de ondernemingsraad of de vakbond heeft bereikt.

Ook wil het kabinet dat onkostenregelingen en privacy-reglementen in bedrijven pas kunnen worden vastgesteld na instemming van de ondernemingsraad. Het kabinet wil het adviesrecht van de ondernemingsraad uitbreiden met onder meer onderwerpen als milieuzorgsystemen en technologische vernieuwing. Verder meent het kabinet dat het initiatiefrecht van de ondernemingsraad beter uit de verf moet komen. Daarom krijgt hij de bevoegdheid over een voorstel dat door de werkgever is afgewezen bemiddeling te vragen aan de raad van commissarissen of de bedrijfscommissies.

Het kabinet wil van het zogenoemde één-derde criterium af. Dit betekent dat deeltijdwerkers die voor minder dan één derde van de volledige arbeidstijd bij een bedrijf in dienst zijn kiesrecht voor de ondernemingsraad krijgen.

Met zijn voorstel reageert minister Melkert op verdeelde adviezen van de Sociaal-Economische Raad, die nog aan zijn voorganger De Vries waren uitgebracht. Binnen de SER verzetten de werkgevers zich tegen een instemmingsrecht voor de ondernemingsraad over de arbeidsvoorwaarden, terwijl de vakcentrales verdeeld zijn. FNV en MHP menen dat de ondernemingsraad instemmingsrecht moet krijgen voor arbeidsvoorwaarden als die niet in een CAO zijn geregeld; het CNV vindt dat de ondernemingsraad wat betreft de primaire arbeidsvoorwaarden deze taak nooit van vakbonden mag overnemen.