Foto

Foto: AMSTERDAM - Een overvloedig aantal verkeerspaaltjes ('Amsterdammertjes') sluit het Rokin in het centrum van Amsterdam af voor autoverkeer in zuidelijke richting. Het is een van de maatregelen van het 'verkeerscirculatieplan' dat zich langzaam uitbreidt over het centrum van de hoofdstad. (Foto NRC Handelsblad/ Maurice Boyer)