Fonds voor Podiumkunsten honoreert zestig aanvragen

DEN HAAG, 4 APRIL. Het Fonds voor de Podiumkunsten in Den Haag heeft in een tweede ronde van subsidietoekenningen zestig aanvragen gehonoreerd. Met deze toekenningen voor het seizoen 1995-'96 is een bedrag van 2,8 miljoen gulden gemoeid. Dat heeft het fonds gisteren bekendgemaakt.

Het fonds wil onder het volgende Kunstenplan (1997-2000) de gelegenheid krijgen aan podiumkunstenaars subsidies voor een of twee jaar of voor meerdere produkties te geven. Op die manier wil het fonds verandering brengen in de situatie dat groepen, werkplaatsen en festivals nauwelijks in staat zijn met een zekere mate van continuïteit te werken, aldus directeur Henk Scholten. Nu kan het fonds alleen subsidie toekennen aan incidentele projecten.

In totaal zijn nu voor volgend seizoen 161 projecten voor een bedrag van 11,8 miljoen gulden gehonoreerd. In december werden al subsidies voor theater- en muziekprodukties gegeven, deze keer is de nadruk gelegd op onderzoek en ontwikkeling. Ook zijn stipendia en opdrachten verleend aan onder meer librettisten, mimografen en choreografen. Het fonds houdt vast aan een van zijn uitgangspunten dat de produktie van voorstellingen niet alleen in de Randstad moet plaatsvinden, maar ook elders in het land. Van de projecten die nu zijn gehonoreerd zijn er 35 uit Amsterdam, vijf uit Den Haag, en verder uit onder andere Rotterdam, Maastricht, Utrecht, Groningen en Den Bosch.

In de sector toneel was er geld voor onder andere de Utrechts groep Growing up in Public, alsmede voor Carina Molier, Bonheur en De Federatie uit Maastricht. Ook is subsidie gegeven aan Marten Toonder die schrijft aan een 'Bommelopera' door Opera Mundi in Amsterdam. Wat betreft de muziekaanvragen is geld beschikbaar gesteld aan onder andere het Gaudeamus/Ives Ensemble. In het kader van het streven naar culturele diversiteit zijn aanvragen gehonoreerd van onder meer de jeugdtheatergroepen Munganga en Delta en voor een Surinaams Muziekfestival in Den Haag.

Bij het fonds werden in totaal 652 aanvragen ingediend, voor een totaal bedrag van 54 miljoen gulden. Van die aanvragen werden er 260 positief gewaardeerd. Met de honorering daarvan zou 25 miljoen gulden gemoeid zijn. Het fonds beschikt over een budget van 11,8 miljoen. Geldgebrek is dan ook naast het probleem van de continuïteit het belangrijkste knelpunt, aldus het fonds. Veel aanvragen die positief worden beoordeeld, kunnen daardoor toch niet worden gehonoreerd.