ƒ 1 mln Nederlands Kanker Instituut

De maandelijkse uitloting op de renteloze obligatielening 1988 per 1998 van Het Nederlands Kanker Instituut heeft als winnend lot aangewezen de obligatie nummer 233368. Op dit stuk (nominaal 1000 gulden) wordt met inbegrip van de aflossing één miljoen gulden uitgekeerd.