Correcties & Aanvullingen

Burgemeester

In de krant van vrijdag 31 maart (Burgemeester Enschede dreigt CDA te verlaten, pagina 3) is in de kop Enschede genoemd als standplaats van burgemeester W. Lemstra van Hengelo.

Hoge Raad

In de krant van maandag 3 april (Hoge Raad botst niet met tuchtcollege, pagina 7) is de auteur van dit artikel, Jhr. mr. W. van Nispen tot Sevenaer, aangeduid als griffier van de Raad van State. Dit is onjuist. Hij is griffier van de Hoge Raad.

Schengen

In de krant van maandag 3 april (Verwarring over grenscontroles door Schengen, pagina 1) is een woordvoerder van het ministerie van justitie met een citaat over staatssecretaris Schmitz (justitie) aangeduid als een woordvoerder van het ministerie van binnenlandse zaken.