CDA en VVD willen bouwen in Groene Hart

DEN HAAG, 4 APRIL. CDA en VVD willen dat in het Groene Hart meer wordt gebouwd. Ze vinden dat gemeenten de gelegenheid moeten krijgen zoveel huizen te bouwen als nodig is voor de eigen ontplooiing.

Met deze stellingname kwamen de fracties van CDA en VVD gisteren in aanvaring met minister De Boer (VROM), tijdens een overleg over ruimtelijke ordening. De minister houdt vast aan de huidige grenzen van het Groene Hart. “Je kunt niet én het Groene Hart sparen én de gemeenten aan hun trekken laten komen”, zei ze gisteren in de Tweede Kamer.

Volgens de minister moet in de Randstad met hogere dichtheden worden gebouwd. De huidige norm van zo'n dertig woningen per hectare vindt ze te laag voor aan de rand van steden gebouwde wijken. “Bouwen met een stedelijke intimiteit zie ik nog te weinig”, aldus De Boer, die daarbij verwees naar Nieuw Sloten bij Amsterdam, waar een dichtheid van vijftig woningen per hectare is gerealiseerd.

De minister wil dit najaar een manifestatie organiseren over de vormgeving van het Groene Hart, dat volgens haar behalve groen ook “kloppend en levend” moet blijven. Het Kamerlid Esselink (CDA) diende vervolgens een motie in over extra woningbouw in het Groene Hart. VVD-woordvoerster Verbugt zei haar fractie aan te zullen raden voor de motie te stemmen. “Het Groene Hart hoeft geen natuurreservaat te worden”, aldus Verbugt.

PvdA en D66 steunden wel het openhouden van het Groene Hart. PvdA-woordvoerder Duivesteijn diende een motie in over het bouwen in hogere dichtheden, dat zou moeten worden gestimuleerd met een premieregeling, ook in stedelijke gebieden buiten de Randstad. Ook wilde Duivesteijn verder gaan dan alleen een manifestatie over de toekomst van het Groene Hart. Hij wil dat ontwerpers hun visie over de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland op papier zetten, waarna hierover een maatschappelijk debat wordt georganiseerd.

Van haar kant denkt minister De Boer over het verplaatsen van glastuinbouw uit de Randstad naar bijvoorbeeld Friesland en Flevoland. Op dit moment onderhandelen de ministeries van VROM en landbouw met gemeenten en branche-organisaties over de mogelijkheid glastuinders tot verhuizen te verleiden. Dat zou kunnen door premies in het vooruitzicht te stellen. Geld daarvoor heeft het kabinet nog niet uitgetrokken.

De minister merkte verder op dat ondergrondse infrastructuur meer aandacht moet krijgen dan tot nu toe. De Boer wil dat het plan van hoogleraar R. van der Hoorn voor een ondergrondse Betuwelijn, dat afgelopen vrijdag opnieuw in de belangstelling kwam, bij de besluitvorming wordt betrokken. GroenLinks zou hierover vanmiddag tijdens het wekelijkse vragenuurtje minister Jorritsma (verkeer en waterstaat) ondervragen.