Burgemeesters blijven extreem-rechtse betogingen verbieden

ROTTERDAM, 4 APRIL. Burgemeesters blijven betogingen uit extreem-rechtse hoek verbieden als zelfs maar de geringste verstoring van de openbare orde dreigt. Zelfs wanneer er geen aanwijzingen zijn voor ordeverstoringen, moeten gemeenten een noodbevel achter de hand hebben voor het geval een extreem-rechtse betoging alsnog uit de hand dreigt te lopen.

Dat is zaterdag in de raad van korpsbeheerders, die in Utrecht bijeenkwam, overeengekomen. “Wanneer je zo'n betoging kunt verbieden, moet je dat niet laten”, vat de Nijmeegse burgemeester E. d'Hondt, voorzitter van de raad, de richtlijn samen. “Extreem-rechtse uitingen zien we liever niet op straat. Ze zijn gericht op provocatie en leiden zelfs in dorpjes als Wadenoijen tot heftige tegenreacties. Dat vinden we opwegen tegen een eventuele inbreuk op de vrijheid van demonstratie.”

Extreem-rechts stond op de agenda wegens een serie demonstraties van de partij CP'86, die soms eindigde in massale arrestaties van linkse tegenbetogers. Utrecht kreeg veel kritiek te verduren toen de politie eind februari bij een aangekondigde demonstratie van CP'86 161 tegendemonstranten arresteerde op grond van het 'uniformverbod'.

Iets dergelijks mag niet meer gebeuren, aldus d'Hondt, korpsbeheerders moeten daarom hun politiek beter op elkaar afstemmen en laten onderzoeken hoe ze hun “bestuurlijke instrumenten optimaal kunnen inzetten tegen extreem-rechts.” Ook verdient het aanbeveling in de toekomst van tevoren met anti-fasctische groeperingen in overleg te treden. De 25 korpsbeheerders hebben afgesproken om mee te werken aan een onderzoek van de Leidse hoogleraar U. Rosenthal naar de bestuurlijke, strafrechtelijke en civiel-rechtelijke politiek ten aanzien van extreem-rechts.

Ook minister Sorgdrager van justitie en voorzitter A. Docters van Leeuwen van het college van procureurs-generaal waren bij de bijeenkomst aanwezig. Met het openbaar ministerie zijn de korpsbeheerders overeengekomen dat deelnemers aan verboden betogingen waar mogelijk worden vervolgd.