Bisschoppen bezoeken Acht-meidag

AMERSFOORT, 4 APRIL. Bisschop A. van Luyn van Rotterdam en bisschop M. Muskens van Breda zullen op 13 mei de jaarlijkse manifestatie van de Acht Mei Beweging (AMB) in Den Haag bezoeken. Hiertoe heeft de bisschoppenconferentie gisteren in Amersfoort besloten. Het bezoek is bedoeld om de impasse te doorbreken in het contact met de katholieke beweging van kritische gelovigen.

De twee bisschoppen gaan uitdrukkelijk namens zichzelf en niet namens de gezamelijke Nederlandse bisschoppen. “Hun aanwezigheid op de manifestatie betekent op geen enkele wijze dat zij instemmen met alle activiteiten die tijdens de manifestatie georganiseerd worden of met alle standpunten die door de AMB worden ingenomen”, aldus aartsbisschop kardinaal A. Simonis in een brief aan de beweging.

De aanvaarding van de uitnodiging volgt op een aanbeveling van de begin vorig jaar door de bisschoppen ingestelde commissie-Dialoog die onderzocht hoe aan de periode van “heilloze polarisatie” binnen de kerk een einde kon worden gemaakt. De commissie-Dialoog adviseerde de bisschoppen onder meer de manifestatie te bezoeken, zonder dat dit een erkenning van de Acht Mei Beweging zou hoeven te betekenen.

Het bestuur van de Acht Mei Beweging is verheugd dat de twee bisschoppen aan het programma zullen deelnemen. Wel vindt de beweging het jammer dat de bisschoppenconferentie zichzelf niet de vrijheid heeft gegeven om als geheel aanwezig te zijn, aldus een verklaring.