Ameritech zorgt voor doorbraak telefoonmarkt VS

NEW YORK, 4 APRIL. Telefoonmaatschappij Ameritech mag zijn werkzaamheden uitbreiden en lange-afstandsverbindingen verzorgen. AT&T kan in ruil daarvoor beperkt lokale telecommunicatie gaan doorgeven. Dat is het resultaat van een overeenkomst tussen het Amerikaanse departement van justitie en Ameritech.

De overeenkomst is een doorbraak in de Amerikaanse telecommunicatie en het begin van vrije concurrentie op een streng gereguleerde markt. Sinds 1984 zijn regionale telefoondiensten en lange-afstandsverkeer streng gescheiden. Het monopolistische AT&T werd van overheidswege opgesplitst en het decreet van federale rechter Harols Greene trad in werking. AT&T ('Ma Bell') mocht alleen interregionale en internationale verbindingen verzorgen. De lokale markten werden verdeeld onder zeven nieuwgevormde Regional Bell Operating Companies of 'Baby Bells'.

De Baby Bells hadden in feite een monopolie in hun gebieden en dat heeft na enkele jaren opnieuw de roep om meer concurrentie doen klinken. Wetgeving is tot nu toe altijd uitgebleven omdat de machtige lobby's van de partijen dat konden tegenhouden. Gisteren begon een nieuw wetsvoorstel voor telecomhervorming zijn lange weg door het Congres.

De overeenkomst van Ameritech, de overheid en AT&T is na anderhalf jaar onderhandelen tot stand gekomen. AT&T beschouwt het puur als een experiment, waarvan het hoopt te leren wat de haken en ogen zijn van concurreren op de plaatslijke markt. Ameritech bracht de overeenkomst als een definitieve doorbraak en benadrukte het gemak voor zijn klanten. Ameritech zal echter nog niet zelf een net aanleggen maar slechts als wederverkoper optreden.

Ameritech is de Baby Bell die Illinois, Indiana, Michigan, Ohio en Wisconsin in zijn gebied heeft en 13 miljoen abonnees bedient. Om te beginnen zal het experiment plaatshebben in Chicago, Illinois, en Grand Rapids, Michigan. In totaal gaat het daarbij om 4 miljoen particulieren en bedrijven. “Door het wegnemen van een belangrijke hindernis voor concurrentie hebben consumenten het nu voor het zeggen”, aldus Ameritech-topman Richard Notebaert. De lange-afstandstarieven zijn gestegen in de afgelopen drie jaar door gebrek aan concurrentie.”

De overige Baby Bells (Bell Atlantic, Nynex, Pacific Telesis, US West) vinden dat Ameritech te veel concessies heeft gedaan. Ze zien hun machtige monopolieposities in gevaar komen als hun markten te snel worden opengegooid. Voortdurend proberen ze daarom concessies te krijgen om zelf al met de kabelexploitanten te kunnen concurreren maar echte concurrentie op telecomgebied staan ze slechts zeer mondjesmaat toe. Ruimte bieden aan plaatselijke concurrentie is essentieel in het wetsontwerp waar deze week in de Senaat over wordt gediscussieerd.

Na toestemming van rechter Harold Greene en van de overheden in de staten kan de overeenkomst ingaan op 1 januari 1996. Er moet op dat moment volgens justitie dan wel sprake zijn van plaatselijke concurrentie.

    • Lucas Ligtenberg