VS halveren voedselhulp buitenland

NEW YORK, 3 APRIL. De Amerikaanse regering heeft besloten de buitenlandse voedselhulp vrijwel te halveren, mede onder druk van het Republikeinse Congres om te bezuinigen op de buitenlandse hulp. De voedselhulp die twee decennia ongewijzigd is gebleven, wordt teruggebracht van 4,47 miljoen ton naar 2,5 miljoen ton, zo heeft The New York Times gemeld. De maatregel levert een besparing van meer dan 300 miljoen dollar per jaar op.

De Europese Unie heeft in een reactie laten weten dat de Verenigde Staten zich hiermee onttrekken aan hun internationale verplichtingen, erop wijzend dat de behoefte aan voedsel in ontwikkelingslanden elk jaar toeneemt. Volgens The New York Times hebben Amerikaanse regeringsfunctionarissen het voornemen op 13 maart bekend gemaakt tijdens een bijeenkomst van de Food Aid Convention, een organisatie van ruim twintig donorlanden waaronder Japan en de EU.

De regeringsfunctionarissen zeiden dat niet alleen de Republikeinse druk een rol heeft gespeeld, maar ook het feit dat de regeringsvoorraden aan graanoverschotten bijna uitgeput zijn als gevolg van kortingen op landbouwsubsidies. Volgens hulpdeskundigen zal het besluit ertoe leiden dat hulporganisaties hun belofte om jaarlijks tien miljoen ton aan voedsel te leveren aan de ontwikkelingslanden niet kunnen waarmaken.

De Amerikaanse aankondiging heeft andere landen verbaasd en geïrriteerd omdat de VS in december nog tijdens een bijeenkomst van de Food Aid Convention, waar over een nieuw, driejarig verdrag van de donorlanden werd onderhandeld, hadden aangegeven de hulp op het peil van 4,47 miljoen ton te houden. Maar Mary Chambliss, een hoge ambtenaar van het ministerie van landbouw, verdedigde de beslissing afgelopen vrijdag tegenover The New York Times en zei dat deze in overeenstemming was met de bezuinigingsplannen van president Clinton. “De Verenigde Staten zullen 's werelds belangrijkste donor van voedselhulp blijven”, zei zij. De Europese Unie stelt 1,755 miljoen ton ter beschikking.