Verkopen NedCar omhoog

ROTTERDAM, 3 APRIL. Autofabrikant NedCar in Born verkoopt, net als andere autofabrikanten, veel meer auto's dan verwacht. Voor de periode van de komende vier weken zijn duizend auto's meer besteld dan waarop het bedrijf had gerekend. Dat betekent dat het produktiepersoneel deze maand vier zaterdagen moet overwerken. Het bedrijf neemt ook wekelijks veertig extra werknemers aan. Dit meldt het personeelsblad van NedCar.

Begin dit jaar draaide het bedrijf nog met verlies. In februari werd het produktieniveau in verband daarmee verlaagt tot 350 auto's per dag. Bovendien kreeg het personeel enkele vrijdagmiddagen vrijaf. De onverwachte toename van de orders leidde er al toe dat de dagproduktie is opgevoerd tot iets meer dan vierhonderd. Een verdere verhoging is op korte termijn niet mogelijk, aldus het personeelsblad. Dat komt onder meer doordat een deel van het personeel de komende maanden aan een andere, nieuwe produktielijn gaat werken. NedCar start binnenkort de produktie op van enkele nieuwe modellen.

Het afgelopen jaar kwam de autoproducent uit de rode cijfers. Het voorlopige bedrijfsresultaat komt uit op nul, zo liet een woordvoerder medio januari weten. De definitieve cijfers worden binnenkort verwacht. In 1993 leed het bedrijf nog een verlies van 220 miljoen gulden. In de daaraan voorafgaande jaren teerde NedCar bijna 600 miljoen gulden in. Bij het bedrijf werken ongeveer 4.000 mensen. Jaarlijks worden ongeveer 100.000 auto's gemaakt.