Vaticaan benoemt legerbisschop

ROTTERDAM, 3 APRIL. Het Vaticaan heeft dr. J. Punt benoemd tot bisschop voor de Nederlandse strijdkrachten en tot hulpbisschop van Haarlem. De benoeming is in Haarlem omstreden.

De paus heeft met de benoeming voldaan aan de wens van de bisschoppen om de pastorale zorg voor militairen toe te vertrouwen aan een aparte bisschop. De taak van het militaire ordinariaat is verzwaard door de herstructurering van de krijgsmacht en door de inzet van militairen in oorlogsgebieden. Met deze benoeming wordt met de traditie gebroken dat een van de zeven 'gewone' bisschoppen de taak van het militair ordinariaat op zich neemt. Tot aan zijn ontslag als bisschop van Rotterdam was mgr. Ph. Bär hiervoor verantwoordelijk.

Pacifistisch maar niet tot elke prijs, zo moet volgens Punt de morele houding zijn van soldaten op vredesmissies zoals nu in Bosnië. “De ethiek van het evangelie om de ander de wang te keren is een individueel appèl om geen kwaad met kwaad te vergelden, maar als daar de verantwoordelijkheid voor de ander bij komt, is het anders. Als iemand op straat een kind in elkaar slaat, mag ik er niet naast gaan staan met een bord Vrede op aarde. Dan moet ik het kind zien te redden. Geweld kan dus noodzakelijk zijn”, aldus Punt zaterdag na de bekendmaking van zijn benoeming.

Omdat de leiding van het militaire ordinariaat per week slechts twee à drie dagen werk inhoudt, is vanuit Rome tevens aan bisschop mgr. H. Bomers van Haarlem gevraagd Punt te aanvaarden als hulpbisschop. Bomers heeft hiermee ingestemd, met de aantekening dat deze benoeming wel indruist tegen het “klimaat van overleg” dat in zijn bisdom volgens hem bestaat. Bomers verwacht dat de benoeming bij velen in het bisdom niet goed begrepen zal worden. Deken J. Broersen uit het bisdom sprak zich vanmorgen voor de radio uit tegen de benoeming. Hij sprak van “middeleeuwse toestanden”.

Het bisdom Haarlem kampt sinds enkele jaren met moeilijkheden als gevolg van een aantal conservatieve benoemingen door bisschop Bomers en door diens steun aan een priestercentrum van de behoudende rooms-katholieke beweging het Neo-Kathechumenaat in Nieuwe Niedorp. Opmerkelijk is dat de nieuwe hulpbisschop lid was van een kerkelijke commissie die vorig jaar de moeilijkheden in het bisdom Haarlem onderzocht.

Met zijn 49 jaar wordt Punt de jongste bisschop van Nederland. Hij is nu nog vicaris in Roermond onder bisschop Wiertz. Punt studeerde economie aan de Universiteit van Amsterdam en ontwikkelde een late roeping na wat hij zelf omschrijft als een “religieuze zoektocht”, die uiteindelijk uitmondde in een “radicale terugkeer naar het geloof van mijn jeugd”. Punt studeerde filosofie en theologie aan het groot-seminarie Rolduc in Limburg en promoveerde in het Duitse Augsburg op een proefschrift over 'Die Idee der Menschenrechte'.