Strijd om streep in tandpasta

DEN HAAG, 3 APRIL. Onder tandpastafabrikanten dreigt een oorlog te ontstaan over de kleur van de streepjes die verscheidene tubes aan de witte pasta meegeven. De Britse Beecham Group heeft Colgate Palmolive, Procter & Gamble en Unilever voor de rechter gedaagd, zo bevestigt Beechams advocaat jhr.mr. R.E.P. de Ranitz desgevraagd. Beecham vindt dat deze producenten gestreepte tandpasta's verkopen, die te veel lijken op Aquafresh (rood-wit-blauw) en MacLeans (groen-wit). Die streepjes zijn onderdeel van het merk, zoals dat in de Benelux wettelijk is gedeponeerd.

Beecham eist dat de drie firma's respectievelijk Colgate Total, Blend-a-med en Signal Action Gel van de markt halen op straffe van een dwangsom van tienduizend gulden per dag dat deze pasta's nog in de winkel verkrijgbaar zijn. De zaken dienen deze maand voor verscheidene rechtbanken.

Unilever kwam al in 1962 op de markt met Signal, een witte pasta met rode strepen. Beecham bracht in 1975 Aquafresh (wit met een blauwe streep) in de verkoop. Beide pasta's hebben een zogeheten Benelux Merkinschrijving, waardoor ze zijn beschermd. Bij deponering van een merk wordt een aantal eigenschappen van een produkt omschreven, zodat het daarna als zodanig is beschermd.

In 1988 heeft Unilever Beecham voor de rechter gesleept, omdat Beecham inbreuk zou maken op zijn merken. Signal bracht sinds 1984 een andere verpakking voor Signal Fluoride Plus in de handel, waarbij de naam Signal blauw van kleur was, maar de afgebeelde sliert tandpasta, die zoals de rechter stelde 'aan de tube ontspringt', nog altijd rood-wit was. Beecham was toen van plan Aquafresh 3 in de handel te brengen, dat rode en blauwe strepen in de witte pasta te zien geeft. Unilever meende dat Beecham daarmee te dicht aanschurkte tegen het inmiddels rood-wit-blauwe imago van Signal.

De rechter stelde Signal in het ongelijk. Er wordt pas inbreuk op het merkenrecht gedaan, aldus de rechter, als het ene produkt overeenstemt met het andere - auditief, visueel of begripsmatig - zodat de klant bij confrontatie van het ene merk associaties krijgt met het andere. Hij oordeelde dat dit bij Aquafresh 3 en Signal niet het geval is, omdat daarvoor de verpakkingen te veel verschillen. De in rood aangeduide naam Aquafresh lijkt in de verte niet op de blauwe letters van Signal.

Unilever beschuldigde Beecham er in hoger beroep niettemin van misbruik te maken van het 'herinneringsbeeld' bij het publiek, dat bij het zien van rood-wit-blauw zou denken te maken te hebben met Signal, terwijl het Aquafresh kocht. Dat 'herinneringsbeeld', waarin veel reclamegeld is gestoken, vormde geen argument dat het Hof kon overtuigen, omdat Signal en Aquafresh al jaren naast elkaar in de winkel lagen. Ook in hoger beroep verloor Unilever.

Beecham stelt nu dat 'de marktomstandigheden vragen om herintroduktie op zeer korte termijn' van de traditionele Aquafresh met blauw-witte streep. Die marktomstandigheden worden overigens niet nader toegelicht. Maar herintroductie levert in elk geval een probleem op, omdat Signal inmiddels met de Action Gel op de markt is verschenen, die eveneens een blauwe streep in de witte pasta heeft. Beecham vraagt de rechter nu dus de verkoop van die pasta te verbieden. Ook wil het dat Colgate Total (drie strepen: groenig blauw, wit en blauwig groen) uit de markt wordt genomen, evenals het merk Blend-a-med (blauw-groene strepen in het wit) van Procter & Gamble.

Unilever reageerde vanochtend verbaasd op de actie van Beecham. “We zien de zaak wel op ons afkomen.”

    • Bram Pols