Onderzoek aanschaf bibliotheek

AMSTERDAM, 3 APRIL. De gezamenlijke bibliotheken en de rijksoverheid beginnen dit najaar een onderzoek naar het aanschafbeleid van de openbare bibliotheken in Nederland. Aanleiding is “de spanning tussen onze culturele missie en de druk om steeds marktgerichter te werken”, aldus de secretaris van de vereniging van openbare bibliotheken NBLC, L. Popma.

Doordat bibliotheken, die onafhankelijk zijn in de aanschaf van boeken, steeds minder geld krijgen van de gemeenten, letten ze meer op het 'rendement' van boeken. Daardoor ontstaat de ontwikkeling, aldus W. Kamerman van het ministerie van OCW, dat 'moeilijker boeken', zoals poëziebundels, die zelden of nooit uitgeleend worden, in steeds mindere mate aangeschaft worden. De directeur van uitgeverij Meulenhoff in Amsterdam, M. Asscher, heeft onlangs in een brief aan de gezamenlijke bibliotheken zijn bezorgdheid uitgesproken over het feit dat van belangrijke dichtbundels tegenwoordig gemiddeld tien exemplaren besteld worden, terwijl dat aantal tien jaar geleden vele malen hoger lag.

Ook de bibliotheken zelf maken zich zorgen over de mate waarin zij op 'een representatieve manier het aanbod van de Nederlandse non-fictie en fictie' kunnen blijven aanbieden, aldus Popma. Het onderzoek, waarvan eind dit jaar de resultaten verwacht worden, moet bijdragen in het samenstellen van een 'gedifferentieerd bibliotheekaanbod', aldus Popma. Ook de rijksoverheid is geïnteresseerd in die ontwikkelingen, want, zegt OCW-beleidsmedewerker W. Kamerman, “wij vinden niet dat een boek dat niet uitgeleend wordt, daarom ook niet aangeschaft hoeft te worden”.