Nordholt weg in '97, opvolger wellicht J. Kuiper

AMSTERDAM, 3 APRIL. Hoofdcommissaris E. Nordholt van het politiekorps Amsterdam / Amstelland legt over twee jaar zijn functie neer. De zes burgemeesters uit de regio hebben vorige maand besloten als zijn opvolger de Amsterdamse hoofdcommissaris J. Kuiper voor te dragen bij de Kroon. Dat heeft burgemeester Patijn van Amsterdam zaterdag desgevraagd bevestigd.

Nordholt (55) heeft tijdens het gesprek over zijn vertrek, vorige maand, aan de korpsbeheerder, burgemeester Patijn, te kennen gegeven na 1997 in dienst van het korps te willen blijven. Nordholt heeft in zijn arbeidsovereenkomst indertijd de bepaling laten opnemen dat hij, met behoud van salaris en toelagen, algemeen adviseur bij het korps kan worden.

Burgemeester Patijn toonde zich zaterdag uitermate verheugd over de gang van zaken. Kuiper noemde hij “de beste man voor Amsterdam”. De reden dat Patijn al zover van tevoren de beoogde korpschef heeft aangewezen, is dat hij bang was dat Kuiper anders een belangrijke kandidaat zou zijn voor de opvolging van de Haagse hoofdcommissaris J.L. Brand, die ook in 1997 terugtreedt. De voordracht van Kuiper is volgens Patijn ook al besproken met secretaris-generaal H. Borghouts (politie) op het ministerie van binnenlandse zaken. Volgens een woordvoerder van het ministerie is er niets afgesproken over de eventuele benoeming van Kuiper. “We volgen gewoon de formele procedure.”

Van de vierkoppige korpsleiding van Amsterdam heeft ook commissaris J. van Schaardenburg zijn vertrek aangekondigd. Hij treedt volgend jaar terug. Commissaris J. van Riessen blijft in de korpsleiding. Met de aankondiging van zijn afscheid drukt Nordholt geruchten de kop in dat hij dit voorjaar zijn functie zou neerleggen.

Nordholt, destijds hoofdcommissaris van Groningen, werd in 1986 door de toenmalige burgemeester Van Thijn naar Amsterdam gehaald. Vorig jaar, bij het vertrek van Van Thijn als burgemeester, had Nordholt overwogen om ook op te stappen. Van Thijn drong er toen bij hem op aan, toch te blijven. Toen zijn korps vlak daarop zwaar onder vuur kwam te liggen door de zogeheten IRT-affaire, heeft Nordholt nogmaals overwogen af te treden, maar wilde hij zijn personeel niet in de steek laten. De Amsterdamse korpsleiding werd verweten het Interregionaal Rechercheteam Noord-Holland / Utrecht te hebben 'opgeblazen', uit onwil om samen te werken met andere korpsen.