Moskou negeert CFE-verdrag als Navo uitbreidt

MOSKOU, 3 APRIL. De Russische regering heeft gedreigd zich niet langer te houden aan het verdrag over conventionele strijdkrachten in Europa (CFE) als de NAVO blijft bij de plannen voor uitbreiding.

De Russische minister van defensie, Pavel Gratsjov, zei vanochtend na overleg met zijn Amerikaanse ambtgenoot Perry dat als de NAVO Oosteuropese landen als Polen, Tsjechië, Slowakije en Hongarije toelaat, Moskou “tegenmaatregelen” neemt. Een daarvan is wellicht een weigering zich nog verder aan het CFE-verdrag te houden. CFE regelt de omvang en bewapening van conventionele strijdkrachten in Europa. Rusland schond in december vorig jaar het CFE-verdrag door zonder aanmelding vooraf 40.000 militairen naar Tsjetsjenië te sturen. Het diende later wel een verzoek in, in Tsjetsjenië een uitzondering op de CFE-bepalingen te mogen maken.

Volgens Gratsjov komt elke uitbreiding van de NAVO in Oosteuropese richting neer op een poging, Rusland te isoleren en een barrière op te werpen tussen Rusland en de Oosteuropese landen. Hij zei dat Rusland zich in dat geval militair “op de meest bedreigde punten” zou moeten versterken. Bovendien ziet Moskou zich in dat geval gedwongen de militaire samenwerking met de andere republieken van het GOS te intensiveren, aldus Gratsjov.

Polen, Tsjechië, Slowakije en Hongarije willen zo snel mogelijk lid worden van de NAVO en vinden dat geen rekening moet worden gehouden met de bezwaren van Moskou. “Rusland wordt niet om zijn oordeel gevraagd”, zo zei onlangs de Poolse president Walesa in het openbaar tegen de Russische premier Tsjernomyrdin tijdens een bezoek van laatstgenoemde aan Warschau. De Tsjechische president Václav Havel zei dit weekeinde dat de Tsjechische campagne om lid te worden van de NAVO “een hoogtepunt” heeft bereikt.

Of de kwestie van het NAVO-lidmaatschap van de kleine landen in Oost-Europa tussen Gratsjov en Perry is besproken, is niet duidelijk. Perry trachte zijn Russische collega er wel toe te brengen, af te zien van de verkoop van kernreactoren aan Iran. (Reuter, AFDP, AP)