Minister weerstaat wens Kamer; Ritzen tegen versoepeling van prestatiebeurs

ROTTERDAM, 3 APRIL. Minister Ritzen (onderwijs) is niet van plan studenten gelegenheid te geven hun studie te onderbreken zonder dat dat gevolgen heeft voor hun beurs.

Ritzen schuift hiermee de wens van de Tweede Kamer terzijde en houdt vast aan zijn oorspronkelijke voorstel voor de prestatiebeurs, die hij per 1 september wenst in te voeren.

Dit blijkt uit zijn antwoord op het schriftelijk commentaar van de fracties op het wetsvoorstel, dat vrijdag naar de Kamer is gestuurd. Het wetsvoorstel schrijft voor dat studenten aan hogescholen en universiteiten die niet binnen zes aaneensluitende jaren hun diploma halen, hun studiebeurs moeten terugbetalen.

De regeringsfracties PvdA, VVD en D66 zijn het met dit onderdeel niet geheel eens, zo bleek uit hun schriftelijk commentaar. Naar hun overtuiging moeten studenten hun studie een jaar zonder gevolgen kunnen onderbreken om bijvoorbeeld werkervaring op te doen, bestuurswerk te doen, een wereldreis te maken of voor hun kind te zorgen.

Gezien de cursusduur van vier jaar vindt Ritzen de termijn van zes jaar “alleszins redelijk”, zo schrijft hij. Een uitzondering hierop zou zijn plannen doorkruisen om de studeerbaarheid van de programma's in het hoger onderwijs te vergroten door middel van kwaliteitsverbetering. “Het is niet wenselijk om te doen alsof het bij de termijn van zes jaar gaat om een termijn die de beschikbare studietijd is. Neen, de studietijd is vier jaar”, aldus Ritzen. Voor de suggestie van de PvdA om de termijn te verlengen tot zeven jaar toont de minister zich daarentegen niet geheel ongevoelig. In dat geval moet de Kamer hem wel voorrekenen hoe de kosten van dit extra jaar studiefinanciering kunnen worden gedekt.

Daarnaast houdt Ritzen tegen de wens van de Kamer ook vast aan zijn eis dat studenten in hun eerste studiejaar ten minste 70 procent van hun studiepunten moeten halen. Ook aan de suggestie van de PvdA om falende studenten een herkansing te bieden geeft de bewindsman geen gehoor, omdat hij vreest voor problemen in de uitvoering. Bovendien meent hij dat van zo'n wijziging “een verkeerd signaal” uitgaat naar beginnende studenten. Die zouden het kunnen opvatten alsof er in het eerste jaar minder hard gestudeerd hoeft te worden.

Ritzen wil de prestatiebeurs in september invoeren ondanks kritiek van de Raad van State twee maanden geleden.