Methadon bij apotheek, maar buurt vreest nog voor overlast

GRONINGEN, 3 APRIL. Bewoners van de Groningse Schildersbuurt bedachten een plan voor de verstrekking van methadon via alle apotheken in Groningen. Een probleem wordt op deze manier over de hele stad gespreid. Het stadsbestuur wil vanaf 1 juni het plan uitvoeren. Maar de buurt zit met een kater, want ook vanuit het pand van de Ambulante Verslavingszorg Groningen (AVG) in de Schildersbuurt zal methadon worden verstrekt.

“De bewoners ervaren dat als een steek in de rug. De gemeente maakt mooie sier met ons plan, maar drukt ons wel een methadonpost door de strot”, zegt P. Salters, huisarts in de buurt en bedenker van de verstrekking via apotheken. Hij was lid van de commissie die werd ingesteld nadat het in november vorig jaar met buurtprotesten tegen een methadonpost uit de hand liep. Salters kwam op zijn idee, toen hij hoorde over succesvolle verstrekking via apotheken in de Britse steden Edinburgh en Newcastle.

De Groningse vertrouwenscommissie maakte vorige week een plan met twee varianten bekend. Wethouder B. Westerink (“het is uitzonderlijk dat bewoners zo direct het beleid bepalen”) koos vrijwel meteen voor de eerste variant: naast verstrekking via apotheken komen er drie methadonposten. In de tweede variant zou naast de bestaande methadonpost in de Bloemstraat vanuit twee bussen methadon worden verstrekt. Deze optie is volgens het stadsbestuur te duur.

In de stad Groningen wonen naar schatting 800 harddrugsverslaafden, van wie 550 methadon krijgen. De verstrekking is geconcentreerd in de Bloemstraat. De honderden verslaafden die er tegelijkertijd methadon komen halen, zorgen al jaren voor grote overlast zoals drugshandel en vechtpartijen. A. Hoornstra, directeur van de AVG: “Mensonterend. 't Is net of er beestenvoer wordt uitgedeeld. Er moest iets gebeuren.”

De achttien apotheken zijn nu bereid elk aan tien 'gemotiveerde' verslaafden methadon te leveren op voorwaarde dat ze geen overlast veroorzaken. Ook in tehuizen voor dak- en thuislozen zal methadon worden uitgereikt. Daarnaast krijgen 250 verslaafden het middel uitgereikt bij de huidige post aan de Bloemstraat, 50 bij een nieuwe post in de wijk Lewenborg of Beijum en 50 bij de AVG in de Schildersbuurt. Juist tegen deze laatste post was de buurt in verzet gekomen.

Het is voor het eerst dat in Nederland in een stad alle apotheken aan de methadonverstrekking meewerken. Hoornstra hoopt dat dit de acceptatie van verslaafden zal vergroten. “Als ze hun medicijn bij de apotheek halen, dan worden ze hopelijk meer bekeken als gewone 'zieken'.” Daarnaast verwacht ze dat de gemotiveerde verslaafden minder in contact komen met 'de scene'.

Ondanks de verstrekking via apotheken is het volgens AVG-directeur Hoornstra nodig dat de AVG ook methadon blijft verstrekken, omdat ze regelmatig contact wil houden met de verslaafden en concentratie van de “zware gevallen” in de Bloemstraat wil voorkomen. De gemeente onderschrijft deze visie. De directeur vreest daarom een nieuwe uitbarsting in de Schildersbuurt. “Bij de protesten vorig jaar werden sloten dichtgelijmd, verfbommen naar binnen gegooid en medewerkers bedreigd. We hebben nu alvast voorzorgsmaatregelen getroffen. Dossiers bewaren we in brandkasten, back ups nemen we mee naar huis. Voor het geval ons gebouw afbrandt.”

Huisarts Salters heeft een “katerig gevoel” nu er toch een methadonpost in zijn wijk komt. Hij vindt dat de gemeente de andere variant had moeten kiezen, waarbij woonwijken gevrijwaard blijven van nieuwe posten. In zijn buurt is volgens hem al negentig procent van de plaatselijke verslavingszorg gevestigd. Hij hoopt dat de gemeenteraad tot inkeer komt.