Kabinet: bij grote projecten vanaf begin overleggen

DEN HAAG, 3 APRIL. Het kabinet wil meer maatschappelijk draagvlak bij de totstandkoming van grote infrastructurele projecten. Voortaan moet al in het begin van de besluitvorming met lagere overheden en andere betrokkenen worden overlegd over nut, noodzaak en randvoorwaarden van een bepaald project. Voor een Wet Grote Projecten voelt het kabinet echter niets. Wel moet, zoals de WRR eerder ook adviseerde, het beginselbesluit een bindende status krijgen.