Ingreep Van Kemenade bij conflict in Zaanstad

AMSTERDAM, 3 APRIL. Commisssaris van de Koningin in Noord-Holland, J. van Kemenade zal, mede op verzoek van minister Dijkstal (binnenlandse zaken), ingrijpen in een conflict tussen de burgemeester van Zaanstad en de plaatselijke hoofdcommissaris van politie.

Burgemeester J. Bruinsma-Kleijwegt van Zaanstad had vorige week tegenover het Noordhollands Dagblad gezegd dat de vertrekkende hoofdcommissaris A.J. van Es er “geen hout van kan”. Van Kemenade noemt haar uitlatingen niet gepast en “niet in overeenstemming met de door mij waargenomen werkelijkheid”. Dit weekeinde liet Van Kemenade weten dat hij “op grond van mijn algemeen toezichthoudende functie op de politie en een daatoe strekkend verzoek van de minister van binnenlandse zaken” zal ingrijpen om escalatie te voorkomen. Hij gaat bemiddelen tussen politie en burgemeester en zal zich persoonlijk bemoeien met de procedure voor de opvolging van Van Es.

Bruinsma heeft haar uitlatingen over de volgens haar geringe management-capaciteiten van Van Es achteraf geprobeerd te verzachten door te zeggen dat zij geen afbreuk had willen doen aan diens kwaliteit en betekenis voor het korps. Volgens haar had zij genuanceerde uitspraken gedaan over Van Es en zij betreurde het ten zeerste dat die op deze manier in de krant terecht waren gekomen.

De 54-jarige Van Es heeft een functie aanvaard bij het landelijk selectie- en opleidingsinstituut van de politie in Amersfoort. De burgemeester liet blijken ingenomen te zijn met diens vertrek. Zij verweet hem in het krante-interview een falend personeelsbeleid, het benoemen van voornamelijk “meelopers” en mismanagement op beleidsmatig en financieel gebied. De korpsleiding heeft zich in het conflict achter de hoofdcommissaris opgesteld en excuses geëist van de burgemeester.

Morgen bespreekt het college van burgemeester en wethouders de uitlatingen van Bruinsma. Volgens wethouder M. Horselenberg hebben die een bijzondere druk op de werkomstandigheden gelegd. De wethouders hebben hun afkeuring uitgesproken over de opmerkingen van Bruinsma.

Van Es is niet de enige top-ambtenaar die ruzie heeft gekregen met de burgemeester. Gemeentesecretaris J. de Wildt is vorige maand op ziekteverlof gegaan wegens spanningen tussen hem en Bruinsma.