Holland Sea Search uit rode cijfers

Het offshore-energiefonds Holland Sea Search Holding heeft vorig jaar een netto winst behaald van 293.401 gulden tegen een verlies van 16,8 miljoen in 1993, in welk jaar 17,8 miljoen werd afgeschreven. In 1994 bedroeg de afschrijving 6,1 miljoen.

De omzet van 17,9 miljoen was 11 procent lager dan die uit het voorgaande jaar. De gasproduktie bedroeg in 1994 114 miljoen kubieke meter. Dat komt neer op een dagelijks gemiddelde van 312.500 kubieke meter. De produktie was 4 procent lager dan die in 1993. De omzet werd nadelig beïnvloed door de zich bij voortduring op een lager niveau bevindende gasprijs. Het gemiddelde lag 8 procent onder dat van 1993 en 32 procent onder het gemiddelde van 1001.

In 1994 breidde HSS zijn ontwikkelde gasreserves uit met 4,9 procent, waarmee de volledige produktie van dat jaar niet alleen werd vervangen maar bovendien 46 miljoen kubieke meter aan de reserve werd toegevoegd.

De directie wijst er op dat de onrust op de valutamarkten invloed hebben op de gasprijs. Een lagere dollar resulteert in lagere gasprijzen.