Gereformeerde kerk verliest veel leden

LEUSDEN, 3 APRIL. De Gereformeerde Kerken in Nederland zijn in 1994 bijna 13.000 leden kwijtgeraakt. Het aantal daalde met 1,7 procent tot 740.468. Dat is het grootste ledenverlies sinds de daling in 1974 inzette. Het kerkgenootschap telde in 1974 nog 879.000 leden.

Intussen schoffelt de regering aardig wat geld bijeen uit het wegverkeer, wat overigens bij lange na niet allemaal in 's Rijks schatkist terechtkomt. De opcenten op de motorrijtuigenbelasting gaan naar de provincies. Die krijgen bovendien ƒ 197 miljoen (1993: ƒ 140 miljoen) uit de accijnzen. De gemeenten krijgen daaruit ƒ 1532 miljoen tegen ƒ 1121 miljoen in 1993. Voorts gaat er dit jaar van de beide accijnzen ƒ 830 miljoen naar het nieuwe Infrastructuurfonds, dat grotendeels het Rijkswegen- en Mobiliteitsfonds vervangt. Het Rijk ontvangt dit jaar ƒ 13.441 miljoen, tegen ƒ 13.489 miljoen in 1993, exclusief een toeslag van ƒ 2 miljard voor het Infrastructuurfonds.