Gebruik van computer moet OM aan grotere rechtsgelijkheid helpen

DEN HAAG, 3 APRIL. Het openbaar ministerie ontwikkelt een computersysteem dat de rechtsgelijkheid moet bevorderen. Met het systeem moet landelijk meer uniformiteit worden geschapen in beslissingen over eenvoudige strafzaken. Dit heeft D. Steenhuis, die binnen het college van procureurs-generaal is belast met automatisering, bekendgemaakt.

Officieren van justitie kunnen met het Beslissing Ondersteunend Systeem (BOS) aan de hand van richtlijnen stap voor stap werken aan de straf-eis voor een delict. In het systeem zullen 75 strafbare feiten worden opgenomen. Daarmee is negentig procent van alle zaken bij de rechtbanken gedekt.

Volgens Steenhuis vallen de laatste jaren regelmatig geluiden te beluisteren dat het met de rechtsgelijkheid in ons land niet goed is gesteld. Dat beeld wordt door onderzoek bevestigd. “Voor hetzelfde delict bleek de straf in het ene arrondissement soms zelfs drie keer zo hoog te kunnen uitvallen als in het andere”, aldus Steenhuis. Hij vindt dat dat indruist tegen het beginsel van de rechtsgelijkheid. De rechtvaardiging dat twee zaken nooit helemaal gelijk zijn, gaat volgens Steenhuis lang niet altijd op. In de meeste gevallen blijken de verschillen in straffen sterk samen te hangen met de beslisser.

De laatste twintig jaar heeft het OM enkele tientallen richtlijnen geformuleerd die een gelijke aanpak van een groot aantal delicten moest bevorderen, maar die hebben volgens Steenhuis niet gewerkt. Ze worden niet goed nageleefd of verkeerd geïnterpreteerd. Officieren van justitie vinden ze niet actueel, te ingewikkeld of ze vinden dat het er te veel zijn.