Gado wil Groningse spoorwegen exploiteren

GRONINGEN, 3 APRIL. De Groningse streekvervoerder Gado wil de exploitatie van drie onrendabele spoorlijnen van de Nederlandse Spoorwegen overnemen. De Gado denkt zo beter openbaar vervoer in de provincie Groningen te kunnen aanbieden.

Volgens adjunct-directeur T. Kienhorst wil de Gado daarvoor treinstellen kopen of huren. De busvervoerder zal machinisten en conducteurs in dienst nemen. Ook de kaartverkoop kan wat Kienhorst betreft in handen van de Gado komen. Het plan betreft de lijnen Groningen-Delfzijl, Groningen-Nieuweschans en Groningen-Roodeschool.

Met de Nederlandse Spoorwegen is nog niet onderhandeld, zegt Kienhorst. Of de NS de exploitatie uit handen zouden willen geven, weet hij niet. “Het is de vraag of dat belangrijk is. De overheid wil eerlijke concurrentie en mededinging. Wij zullen een goed aanbod doen.” Op welke termijn de Gado de lijnen kan gaan exploiteren hangt af van het moment van de openbare aanbesteding voor spoorlijnen, Volgens Kienhorst zou de Gado de exploitatie al op vrij korte termijn kunnen overnemen. “Of je nu een bus of een trein laat rijden is geen wereld van verschil.”

Het plan van de Gado kan worden gezien als een reactie op een rapport van de provincie Groningen en de Nederlandse Spoorwegen waarin maatregelen staan om de drie spoorlijnen beter te benutten. Kienhorst: “Daarin wordt heel rigide gesteld dat er minder bussen moeten gaan rijden om de trein meer kans te geven.” In het systeem waar Kienhorst voorlopig aan denkt, gaat de trein alleen op drukke tijden rijden. In rustige uren rijden bussen of taxi's.

Woordvoerder A. Voortman van de Nederlandse Spoorwegen zegt dat een overname van de exploitatie voorlopig niet aan de orde is. De NS willen alle lijnen zelf in handen houden en de komende jaren maatregelen nemen om de onrendabele lijnen minder verliesgevend te maken.

Volgens gedeputeerde E. Fennema is de provincie Groningen voorstander van een integraal vervoersnet, maar zal de prioriteit bij de trein moeten liggen. Het spoor in Groningen is volgens hem van groot economisch belang. Als er steeds minder treinen gaan rijden, komt volgens Fennema zowel het behoud van de spoorlijnen als het doen van nieuwe investeringen in gevaar.