Foto

Foto: VELDHOVEN - Op het militair oefenterrein op de Oirschotse heide vierden gisteren ruim driehonderd motorrijders de officiële opening van de Brabantse 'gedoogroute' voor motoren. De zeshonderd kilometer lange route loopt door het zuidoostelijke deel van de provincie. Het project moet 'illegale' motorrijders uit kwetsbare natuurgebieden weren. (foto Evelyne Jacq)