EU, Canada dichter bij visakkoord

BRUSSEL, 3 APRIL. De Europese Unie en Canada hebben in het weekeinde vooruitgang geboekt bij hun pogingen het conflict bij te leggen over het vissen door Spaanse treilers in internationale wateren voor de kust van Newfoundland. De gesprekken zijn vandaag voortgezet.

Volgens de woordvoerder van het Canadese ministerie van buitenlandse zaken is op een aantal punten overeenstemming bereikt. Brian Tobin, Canada's minister van visserij, zei voor de radio dat er “zeer goede vooruitgang” wordt geboekt.

De partijen zijn het evenwel nog niet eens over het belangrijkste onderwerp, de vangstbeperking in het betrokken gebied en de manier waarop die moet worden afgedwongen. Ook een woordvoerder van de EU bevestigde dat in de onderhandelingen vooruitgang is geboekt. Hij voegde er aan toe dat er nog wel het een en ander moet gebeuren om een algeheel akkoord te bereiken. “We hebben in principe overeenstemming bereikt op de hoofdpunten, maar het venijn zit in de details en daaraan wordt nu gewerkt”, aldus de woordvoerder. Nadat vertegenwoordigers van de EU en Canada vandaag weer bijeen zijn geweest zal een aantal belangrijke EU-commissarissen de resultaten van de onderhandelingen bespreken.

Canada beschuldigt Spaanse vissers er van door hun vangsten bij Newfoundland de voorraden Groenlandse heilbot te bedreigen. Ottawa heeft eenzijdig een visverbod voor heilbot afgekondigd in de wateren van de Grand Banks, die liggen buiten de Canadese 200-mijlszone. Spanje beschouwt deze maatregel als onwettig. Canada heeft eerder een Spaanse treiler opgebracht en de netten van een tweede gekapt.

De EU en Canada streven naar een akkoord dat beide partijen recht geeft op 40 procent van het heilbot-quotum voor volgend jaar. Over de toegestane vangsthoeveelheid voor dit jaar is evenwel nog geen akkoord bereikt. De visserijorganisatie voor het noordwesten van de Atlantische oceaan heeft een quotum van 27.000 ton vastgesteld. Brussel is het eens met deze limiet maar verzet zich tegen het voorstel om 12,3 procent toe te wijzen aan de EU en 75 procent aan Canada. In 1994, toen geen sprake was van een quotum, werd in het betrokken gebied 60.000 ton heilbot gevangen; vissers uit de EU namen daarvan 75 procent voor hun rekening. (Reuter, AFP)