Depressief

Bent u down? Er is hoop. Bezoek Nagasaki. Grootscheeps onderzoek naar de geestelijke gezondheid van de wereldburger heeft aangetoond dat daar zeer weinig depressieven wonen. Mijd daarentegen Groningen: naargeestigheid troef. Vestig uw hoop ook niet op een weekend Parijs of carnaval in Rio: steden met een zéér neerslachtige bevolking.

De Wereldgezondsheidsorganisatie legde aan 25.916 mensen in veertien landen een lijst voor met vragen als: Ligt u vaak te malen in bed? Staat u voortdurend onder druk? Voelt u zich moedeloos, depressief, waardeloos? Deze week publiceerde de New Scientist de resultaten. Depressiviteit blijkt het meest voor te komen in Santiago (Chili), Rio de Janeiro, Groningen, Manchester en Parijs. Het laagst op de depressiviteitsladder scoorden Nagasaki, Shanghai, Seattle, Ibadan (Nigeria) en Verona. In Santiago en Rio zijn de mensen behalve het depressiefst ook het angstigst, terwijl angst zeldzaam is in Shanghai en Ankara. Telt men alle mentale stoornissen bij elkaar op, dan staat Santiago boven aan de lijst. 52,5 procent van de bevolking van deze stad mankeert iets psychisch. Groningen bekleedt na Rio, Parijs en Manchester een eervolle vijfde plaats met 24 procent lichtgestoorden.

Wat kunnen we hieruit afleiden? Dat de Groninger een somberder inslag heeft dan de Veronees? Dat een Parijs' appartement even ongelukkig maakt als een Chileens krot? Dat instabielen moeten afreizen naar Shanghai?

Neen. De onderzoekers menen dat hun resultaten weliswaar wijzen op enig verschil in volksaard en enig verband met leefomstandigheden, maar toch vooral op culturele verschillen in het praten over wat je mankeert. Nederlanders spuien makkelijker dan Chinezen hun klachten tegen een arts. Afrikanen die in de war zijn komen vaak niet bij een arts, zij gaan naar een medicijnman of gebedsgenezer. Het Japanse woord jibyo duidt op een vage psychische aandoening die iemand zijn hele leven met zich mee torst. Ermee naar de dokter gaan is not done, dus hoeveel Japanners eraan lijden is niet duidelijk. Zou het jibyo-gehalte meetbaar zijn, dan streefde Nagasaki Groningen in treurigheid misschien nog voorbij.

Bent u down? Helaas. Er is geen hoop.

    • Joke Mat