Bom bij bezoek van Boutros Guatemala

GUATEMALA, 3 APRIL. Bij een bomontploffing nabij het presidentieel paleis in Guatemala-stad is gisteravond een dode en een zwaargewonde gevallen. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Boutros Boutros-Ghali legde op dat ogenblik een bezoek af aan president Ramiro de Leon Carpio om er te spreken over het naleven van de mensenrechten door de Guatemalteekse regering. De Guatemalteekse regering en de guerrillabeweging URNG bevinden zich in de aanloop naar nieuwe vredesonderhandelingen.

Tijdens de veertig jaar oude burgeroorlog zijn volgens mensenrechtengroepen zeker 100.000 burgers gedood door het regeringsleger. Binnen het leger van Guatemala zou grote beroering zijn ontstaan na recente beschuldigingen in de Verenigde Staten dat met name genoemde Guatemalteekse militairen die zich schuldig gemaakt hebben aan moord en andere schendingen van de mensenrechten loon zouden gekregen van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. (AP, Reuter)