Artsen Italië willen zwangerschap oude vrouwen verbieden

ROME, 3 APRIL. De Italiaanse artsenfederatie heeft gisteren een gedragscode voor kunstmatige inseminatie aangenomen die een einde moet maken aan zwangerschappen bij oudere vrouwen. De artsen vragen het parlement deze regels vast te leggen in een wet.

Italië is een van de weinige westerse landen waar wettelijk vrijwel niets is geregeld over kunstmatige inseminatie. De katholieke kerk verzet zich tegen dergelijke ingrepen. Daarom hebben de christen-democraten, tot een jaar geleden de dominerende partij, steeds iedere regelgeving tegengehouden, om dit niet op feitelijke legalisering te laten lijken.

Bij de federatie zijn 300.000 artsen aangesloten. Volgens de gedragscode mogen artsen niet meewerken aan kunstmatige zwangerschappen bij vrouwen in de menopauze. Vorig jaar heeft een vrouw van 62 jaar een kind ter wereld gebracht De artsen willen kunstmatige inseminatie bij anderen dan een heteroseksueel paar verbieden, net als kunstmatige inseminatie waarbij gebruik wordt gemaakt van bevruchte eicellen of zaad van een overleden partner. Begin dit jaar is een Italiaanse man vader geworden van een dochter wier biologische moeder twee jaar daarvoor was overleden.

De Italiaanse artsenfederatie keert zich ook tegen iedere vorm van draagmoederschap en tegen de selectie van zaad of eicellen voor kunstmatige inseminatie op basis van raciale of sociaal-economische criteria. Vorig jaar is veel ophef ontstaan over een gekleurde vrouw die op verzoek een blanke baby had gekregen.

De sanctie op overtreding van deze gedragscode is schorsing of een royement als lid van de Orde van Artsen. De 104 leden van de Nationale raad van de artsenfederatie die gisteren op hun vergadering in Florence de code hebben opgesteld, hebben uitdrukkelijk het parlement opgeroepen deze regels over te nemen in een wetsvoorstel.

Op de vergadering bestond vrij grote overeenstemming over de gedragscode, al hadden sommige artsen ze nog willen aanscherpen. Een van de betrokken gynaecologen, 'wonderdokter' Severino Antinori, heeft de code meteen verworpen. “Dit is de meest gewelddadige, anti-democratische, anachronistische hypocriete en ongrondwettige uitspraak,” zei Antinori. Hij sprak van “monsterlijke” regels die geen enkele rekening houden met de vier miljoen onvruchtbare vrouwen in Italië.

Volgens Dario Caselli, vice-president van de federatie, hebben de nieuwe normen “de achterstand van de staat in deze materie ongedaan gemaakt”. De wetgever is ook opgeroepen om criteria op te stellen voor de klinieken waarin kunstmatige inseminatie wordt toegepast. Ook hier ontbreken regels. In Florence werd het voorbeeld genoemd van een arts die 's ochtends als tandarts werkte en zich 's avonds bezighield met kunstmatige inseminatie. In een kliniek in Napels blijkt regelmatig zaad van een echtgenoot te zijn vervangen door dat van een jongere man om de kans op succes bij kunstmatige inseminatie te vergroten. Naar aanleiding van dit schandaal waarschuwde hoogleraar bio-ethiek Stefano Rodotà: “Het volslagen gebrek aan regels en aan iedere vorm van controle hebben ons land in een buitengewoon ernstige en waanzinnige situatie gebracht.”

    • Marc Leijendekker