Agenda

De Tweede Kamer voert deze week, in de laatste vergaderweek voor het paasreces, een aantal kleinere debatten. Morgen over de schulden van bijstandsgerechtigden, over de doorstroming van het basis- naar het speciaal onderwijs en over de opheffing van adviesorganen. Dinsdagavond- en woensdag bespreekt de Kamer een wetsvoorstel dat de verlenging van arbeidstijden regelt. Donderdag debatteert de Kamer met minister Sorgdrager van justitie over een strengere aanpak van kinderporno. De Eerste Kamer spreekt morgen met minister Borst over de begroting van volksgezondheid, welzijn en sport.

    • Gretha Pama
    • Kees van der Malen
    • Ingeborg Möller