WW-uitkering sneller intrekbaar

DEN HAAG, 1 APRIL. Het kabinet wil mensen die verwijtbaar werkloos zijn geworden geen WW-uitkering meer geven, zo is gisteren na afloop van het wekelijkse kabinetsberaad meegedeeld. Ook werklozen die weigeren passende arbeid te aanvaarden, moeten hun WW-uitkering kwijtraken.

Bedrijfsverenigingen, de instanties die zijn belast met de uitvoering van de WW, Ziektewet, en arbeidsongeschiktheidswetten moeten verplicht worden om in deze situaties geen werkloosheidsuitkeringen meer te verstrekken. Het kabinet heeft gisteren ingestemd met een wijziging hiertoe van een wetsvoorstel over fraude in de sociale zekerheid van staatssecretaris Linschoten (Sociale Zaken).

Het wetsvoorstel over sanctie- en terugvorderingsplicht werd inseptember vorig jaar ingediend bij de Tweede Kamer. Linschoten had een verscherping van de sancties in de WW ondergebracht in dit wetsvoorstel, maar na kritiek van de Raad van State trok hij het terug. Nu komt hij alsnog met de aanscherping.

Linschoten wil het verscherpte sanctiebeleid ook toepassen in de IOAW en de IOAZ, regelingen voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers en gewezen zelfstandigen.

De staatssecretaris wil in deze twee regelingen en in de bijstandswet gemeenten de mogelijkheid geven voor een deel af te zien van het terugvorderen van uitkeringen bij mensen die 'zwaar rood' staan. Voorwaarde is wel dat daardoor een regeling voor schuldsanering tot stand komt. Ten aanzien van fraudeschulden houdt het kabinet vast aan de verplichting voor gemeenten tot terugvordering.

De aangescherpte sanctievoorstellen moeten dit jaar 25 miljoen opleveren. Dat bedrag stijgt tot 155 miljoen gulden per jaar na 1999.