Veiligheidsraad: nieuw mandaat VN-macht Kroatië

NEW YORK, 1 APRIL. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft vannacht een nieuw mandaat voor de VN-troepenmacht in Kroatië vastgesteld. De vredesmacht zal in sterkte worden teruggebracht en de soldaten zullen op andere plaatsen worden gestationeerd, onder meer aan de grens tussen Kroatië enerzijds en Bosnië en Servië anderzijds.

De Veiligheidsraad kon daartoe het besluit nemen nadat Kroatië onder krachtige Westerse druk zijn dreiging had laten vallen de twaalfduizend man sterke troepenmacht naar huis te sturen nadat het vorige mandaat vannacht was afgelopen.

Terugtrekking van de vredesmacht zou “een uitnodiging voor een nieuwe ronde van hevig geweld” hebben betekend dat “duizenden mensen het leven zou hebben gekost”, zei vannacht de Amerikaanse waarnemend ambassadeur bij de VN, Karl Inderfurth.

Het mandaat waarover de Veiligheidsraad vannacht overeenstemming bereikte heeft verscheidene cruciale kwesties doorgeschoven voor nader overleg. Zo heeft men de omvang van de nieuwe troepenmacht nog niet kunnen vaststellen en is ook de precieze opdracht van hun missie nog niet duidelijk.

De Veiligheidsraad besloot vannacht in feite drie maatregelen te nemen: de opdeling van de vredesmacht in het voormalige Joegoslavië in drie delen, de stationering van een kleinere troepenmacht in Kroatië en het ongewijzigd laten van de missies in Bosnië en Macedonië.

De Amerikaanse waarnemend ambassadeur Inderfurth waarschuwde dat de komende onderhandelingen voor de verdere uitwerking van het besluit zeer moeilijk zullen zijn. Hij zei dat het onduidelijk is of de maatregelen die de Veiligheidsraad vannacht heeft goedgekeurd “meer inhouden dan tijd winnen voor Bosnië en Kroatië”.

Kroatië heeft er steeds op aangedrongen dat de VN-vredestroepen aan de grenzen met Bosnië en Servië patrouilleren om wapenzendingen van Serviërs aan Servische rebellen in Kroatië tegen te gaan. Servische Kroatiërs beheersen eenderde van het Kroatische grondgebied en hebben daar een eigen regering gevestigd. De regering van Kroatië heeft er over geklaagd dat de VN-troepen tot nu toe vooral de Kroatische Serviërs in hun separatisme hebben gesterkt en hen hebben beschermd. De Kroatische Serviërs van hun kant hebben bezwaar gemaakt tegen een gewijzigd mandaat van de VN-troepen in het door hen gecontroleerde gebied, zeker als dat plaatsing aan de grens met Bosnië en Servië inhoudt. Verwacht wordt dat van de nieuwe VN-troepenmacht voor Kroatië duizend man aan de grens zal worden gestationeerd. De totale sterkte zal ongeveer achtduizend man bedragen. (Reuter)