Vakbond bepleit 'job-rotation' burgemeester

JOURE, 1 APRIL. Burgemeesters blijven te lang in hun gemeente en wisselen te weinig van baan. Ze lopen het risico vast te roesten of in een sleur te geraken en moeten daarom vaker overstappen naar een andere gemeente, ook als dat geen promotie inhoudt.

Dit zei H.A. van Zwieten, voorzitter van de Vereniging tot Behartiging der Belangen van Burgemeesters, gisteren op de jaarvergadering van die vereniging. “Zo'n horizontale doorstroming zal de kwaliteit van het bestuur en de ontwikkeling van de betrokken persoon ten goede komen”, zei hij. Momenteel is er geen sprake van een maximale zittingstermijn van een burgemeester in eenzelfde gemeente. Burgemeesters die een kwart eeuw eenzelfde gemeente besturen zijn volgens Van Zwieten geen uitzondering.

Van Zwieten, die zelf burgemeester is van Woerden, wil het taboe doorbreken dat bij burgemeesters nog altijd rust op het vertrekken na de eerste ambtstermijn van zes jaar. “Het heeft zoiets van: hij of zij was daar uitgekeken en wil nog wel wat anders maar vooral niet te moeilijk”, aldus Van Zwieten. Hij wijst erop dat de burgemeesters in hun gemeentehuis vaak wel 'job-rotation' stimuleren, dus waarom ook zij zelf niet?

Promotie naar een grotere gemeente wordt steeds moeilijker omdat het aantal gemeenten door de gemeentelijke herindeling steeds verder terugloopt. En het bedrijfsleven zit niet te wachten op iemand van begin vijftig, de gemiddelde leeftijd van een burgemeester aan het einde van zijn eerste ambtstermijn. Verder wordt doorstroming nogal eens doorkruist door de benoeming van oud-Kamerleden of ex-ministers, aldus Van Zwieten. Om een en ander te stimuleren wil de voorzitter dat burgemeesters die 'horizontaal' doorstromen beloond worden met een salaris een niveau hoger, wat neerkomt op “maximaal enkele honderden guldens per maand meer”.