Teyfik Taspinar

Mijn complimenten voor het interview van Martijn de Rijk met Teyfik Taspinar, voorzitter van de federatie van jongerenverenigingen van de Turkse fundamentalistische beweging Milli Güors (NRC Handelsblad, 25 maart). Keer op keer op keer gaf De Rijk hem kansen voor open doel om de gematigdheid en de democratische gezindheid van zijn beweging te bewijzen. Taspinar bleef steken in ontwijkende antwoorden en in vaagheden. Verder 'verharmloste' hij de meest verschrikkelijke anti-democratische taal van Milli Güorsleiders als 'peptalk', nodig voor de eenheid. Wat is trouwens het nut van islamitische eenheid? Op 26 maart zond de VPRO een programma uit over de bedreigingen waaraan de in Nederland wonende Alevieten blootstaan van de kant van de Soennietische Turkse moslims. Daar werd ook een korte opname getoond van een Milli Güors massabijeenkomst in Duitsland. Huiveringwekkend. Associaties met Hitler-Duitsland waren niet te vermijden.

Mijn vraag aan de Nederlandse overheid is: waarom gebeurt hier niets aan? Terecht worden ultra-rechtse Nederlandse partijen bestreden. Wanneer echter moslims zich aan de grondwet vergrijpen, kijkt de overheid de andere kant uit. Al jarenlang. Toen de fatwa tegen Rushdie net was uitgesproken, is er niets gebeurd tegen mensen die voor uitvoering van de fatwa demonstreerden, en daarvoor terzijdestelling van de Nederlandse wet eisten. Om de democratie overeind te houden is actief beleid nodig. Laat de overheid dat dan ook voeren.

    • Dr.J.A. Schulp