Strengere voorschriften; Coffeeshops in Amsterdam aangepakt

AMSTERDAM, 1 APRIL. Het aantal verkooppunten voor softdrugs in Amsterdam, 450, moet met zeker de helft worden teruggebracht. Dat heeft het college van B en W van Amsterdam gisteren besloten.

De verkoop van softdrugs aan jongeren beneden de 18 jaar wordt verboden (was 16 jaar) en per persoon mag niet meer dan 30 gram worden verkocht. Nu al mogen er geen nieuwe coffeeshops bijkomen. Het college hoopt met het voeren van een 'uitsterfbeleid' de overlast rond coffeeshops terug te dringen. De raadscommissie buigt zich op 30 mei over de voorstellen, de gemeenteraad neemt in juni een beslissing.

Exploitanten van coffeeshops die zowel alcohol als softdrugs verkopen, moeten voor 1 juni kiezen waar ze mee willen doorgaan. De verkoop van beide produkten in dezelfde zaak zal niet meer zijn toegestaan. Het wordt verboden een vestiging alsnog te splitsen in een alcoholvrij en een 'nat' gedeelte. Drugsdeskundigen verwachten dat de helft van de 180 coffeeshophouders in de binnenstad zal kiezen voor de 'natte horeca', als gevolg waarvan het aantal coffeeshops sterk zal dalen.

De coffeeshops moeten zich houden aan een sluitingdtijd van 12 uur 's nachts. Bij overtreding van de regels wordt de zaak direct gesloten en dichtgetimmerd en zal niet mogen worden heropend, aldus een woordvoerder. Bij overdracht van een zaak zal de exploitatie als coffeeshop niet worden toegestaan aan de nieuwe beheerder.

Voor wat de binnenstad betreft worden de maatregelen verder aangescherpt als het verkooppunt ligt in de Leidsepleinbuurt, op de Zeedijk en omgeving, in de Haarlemmerstraat en Haarlemmerdijk en op die plaatsen waar zich reeds een hoge concentratie van verkooppunten bevindt. Op al deze locaties moet de verkoop van softdrugs worden gestaakt als de coffeeshop een drank- en horecavergunning heeft. Het wordt niet toegestaan dat de zaak als coffeeshop wordt voortgezet.

De collegevoorstellen staan haaks op het standpunt van de gemeentelijke werkgroep softdrugs. Die pleitte in haar in 1993 gereedgekomen rapport juist voor een fasegewijs legaliseren van softdrugs. Er werd opgemerkt: “De werkgroep raadt een op zichzelf staand repressief optreden om concentraties (van coffeeshops, red.) tegen te gaan, af.” Ook de terugdringing van het aantal verkooppunten van softdrugs had volgens deze werkgroep weinig zin: “Onduidelijk is (...) wat daar de ratio van is en wat daarvan het effect zal zijn.”

De Bond voor Cannabis Detaillisten noemde vorige maand een strengere aanpak van coffeeshops onrechtvaardig. Volgens de bond kan de politie beter zaken die overlast veroorzaken sluiten en de rest ongemoeid laten.