Stellingen

De herziening van de Wet op de ArbeidsOngeschiktheid (WAO) geeft in een groot aantal gevallen slechts een verschuiving van problematiek; arbeidsongeschikten heten nu werklozen.

E.M. Witteman, Universiteit van Amsterdam

Door het groeiende gebruik van 'kits' in de moleculaire biologie is onderzoek doen in deze discipline in toenemende mate gaan lijken op goochelen.

W. Dokter, Rijksuniversiteit Groningen

Voor de wetenschapper is een brievenbus aan de digitale snelweg (e-mail adres) binnenkort belangrijker dan een postadres.

F. Huitema, Technische Universiteit Delft

De oorzaak van teleurstelling moet niet in het resultaat gezocht worden maar in de verwachting.

H. Alkemade, Katholieke Universiteit Nijmegen

Hele banen, halve mensen

P. Steenbakkers, Rijksuniversiteit Groningen

Het woord afstandsbediening heeft primair betrekking op de afstand die afgelegd moet worden om hem terug te kunnen vinden.

R.F.M. van den Brink, Technische Universiteit Delft

Door meer werknemers zelf te laten bepalen waar en wanneer zij hun werkzaamheden voor hun werkgever verrichten, zou een bijdrage kunnen worden geleverd aan de oplossing van het (steeds groter wordende) file-probleem in Nederland.

R.W.F. Hendriks, Katholieke Universiteit Brabant

Thuis- en dakloosheid laat de onbewoonbaarheid van onze wereld zien.

C. Engelsman, Rijksuniversiteit Groningen

Een aphrodisiacum lijkt krachtiger te zijn, naarmate de diersoort die ervoor nodig is, meer bedreigd is.

J.E. de Vries, Technische Universiteit Delft

Het verzet van Vaticaanse autoriteiten tegen het distribueren van condooms in Afrika, wekt de verdenking dat zij het erger vinden dat mensen condooms gebruiken dan dat zij sterven aan aids.

J. van Vugt, Katholieke Universiteit Nijmegen