Ramsj

H.M. VAN DEN BRINK: Boven de grond in Washington en New York

Paperback, Meulenhoff 1988, van ƒ 16,90 voor ƒ 8,90. Van Gennep Amsterdam en Rotterdam.

'Berichten uit een Nieuw Amerika', luidt de ondertitel van het boekje dat de voormalige correspondent van NRC Handelsblad in de Verenigde Staten schreef over zijn wederwaardigheden ter plekke. De gedateerdheid van de verhalen, die spelen in het Reagan-tijdperk, wordt ruimschoots gecompenseerd door de stilistische vaardigheden van de auteur.

    • Elsbeth Etty