Ramsj

BART VAN HEERIKHUIZEN: W.A. Bonger

Paperback, Wolters-Noordhoff/Forsten 1987, van ƒ 55,- voor ƒ 9,95. De Slegte.

Voor de publikatie van dit een beetje schoolse proefschrift over Nederlands eerste hoogleraar sociologie (tevens criminologie) en marxistische theoreticus bestond er geen boek over deze eminente geleerde, partijgenoot van Troelstra en verwoede anti-fascist. Bonger leefde van 1976 tot 1940. Na de capitulatie van Nederland op 14 mei 1940 pleegde hij zelfmoord.

    • Elsbeth Etty