Ramsj

FRANCES SPALDING: Vanessa Bell

Paperback, Harvest/HBJ 1983, van ƒ 34,40 voor ƒ 14,50. De Boekenmarkt, Oude Molstraat 32, Den Haag (070-3658226).

Volgens de criticus van The New York Times Book Review is een van de verdiensten van deze biografie van de schilderes Vanessa Bell dat haar beroemde zus Virgina Woolf op de achtergrond blijft. Maar Woolf komt er wel in voor, evenals andere leden van de Bloomsbury-groep, de meest beschreven literaire coterie van deze eeuw.

    • Elsbeth Etty