Ramsj

F.L. BASTET: Tussen Keulen en Parijs

Paperback, Querido 1990, van ƒ 39,90 voor ƒ 19,90. De Slegte.

Voor Italië-gangers die meer willen zien dan zon en zee, zijn de Wandelingen door de antieke wereld van deze voormalig hoogleraar klassieke archeologie en Couperus-biograaf onmisbaar. Hij schreef vijf bundels populair-wetenschappelijke essays over de klassieke oudheid die juichend werden ontvangen.

In dit deel zijn de mooiste 'wandelingen' samengebracht.

    • Elsbeth Etty